• 0b.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1c.jpg
 • 1d.jpg
 • 1e.jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1h.jpg
 • 1i.jpg
 • 1j.jpg
 • 1s.jpg
Koleżanki, Koledzy,
 
na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej jest dostępne polskie tłumaczenie podręcznika prewencji i leczenia COVID-19 (wyd. The First Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine):
 
 
 
Dokument można bezpośrednio pobrać ze strony: https://drive.google.com/file/d/1yTzeietLvs2_av_1Z8SaydpGtJ4C9YP8/view
 
 
Wersja polska powstała z inicjatywy studentów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i została objęta patronatem Polskiej Federacji Szpitali.
 
Podręcznik adresowany jest do wszystkich specjalności, zarówno dla lekarzy, lekarzy dentystów, jak i pielęgniarek.
Dokument jest ciągle aktualizowany.
 
Wersję angielską można pobrać za darmo na stronie: https://www.alibabacloud.com/covid-19-global-medixchange