• 0b.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1c.jpg
 • 1d.jpg
 • 1e.jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1h.jpg
 • 1i.jpg
 • 1j.jpg
 • 1s.jpg

informacja m

Okręgowy Zjazd Lekarzy 28 marca 2020r. - ODWOŁANY !!

 Szanowne Panie! Szanowni Panowie! Koleżanki ! Koledzy!

W nawiązaniu do wcześniejszego zaproszenia do uczestnictwa w dniu 28 marca 2020r. w Okręgowym Zjeździe Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej, niniejszym uprzejmie informujemy o jego odwołaniu.
Powyższa decyzja jest następstwem ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz. U. z dnia 13 marca 2020r., poz. 433) z następstwami jak m. in. czasowe ograniczenie organizacji kongresów, konferencji w ilości powyżej 50 osób.
Proszę oczekiwać dalszych informacji.

Lek. dent. Anna Lella
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

Lek. Józef Korbut
Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego Zjazdu