• 0b.jpg
 • 1a.jpg
 • 1b.jpg
 • 1c.jpg
 • 1d.jpg
 • 1e.jpg
 • 1f.jpg
 • 1g.jpg
 • 1h.jpg
 • 1i.jpg
 • 1j.jpg
 • 1s.jpg

rodo m Niekorzystny raport NIK dotyczący ochrony danych osobowych w szpitalach

 

Z przedstawionego raportu NIK wynika, że dane osobowe pacjentów nie są chronione w sposób wystarczający. W związku z tą kontrolą NIK zwrócił się z wnioskiem do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o przeprowadzanie systemowych kontroli przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w jednostkach z sektora ochrony zdrowia.
W związku z powyższym zwracamy uwagę na konieczność wprowadzenia niezbędnych procedur, a także dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą.

Link do raportu:
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rodo-w-szpitalu.html