informacja m Koleżanki i Koledzy,

W imieniu Komisji Kształcenia pragnę poinformować, że dotychczasowy konkurs na najlepszą publikację naukową decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej został zmodyfikowany i opracowany w taki sposób aby dać szansę rozwoju naukowego młodym lekarzom i lekarzom dentystom. Konkurs im. prof. Edwarda Lenkiewicza adresowany jest do osób, które w chwili opublikowania materiału nie ukończyły 35 lat i są członkami Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej.

Zgodnie z regulaminem termin przyjmowania prac upływa z dniem 28 lutego 2019 r. Przyznawane są dwie nagrody równorzędne w kwocie 1 000,00 zł brutto każda, po jednej dla lekarza i lekarza dentysty.
Nagrody finansowe dla autorów najlepszych prac wręczane będą podczas Okręgowego Sprawozdawczo-Wyborczego Zjazdu Lekarzy, który odbędzie się 6 kwietnia 2019 r.
Zachęcamy wszystkich bardzo serdecznie do składania swoich prac do konkursu.

Z poważaniem
Lek. Piotr Siwik
Przewodniczący Komisji Kształcenia ORL


regulamin konkursu >>pdf>>