OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY W 2019 R.

Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych z danymi za rok 2018.

Złożenie sprawozdań powinno nastąpić w formie elektronicznej, po zalogowaniu się w systemie System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) i wypełnienia sprawozdań zgodnie z prowadzoną w ubiegłym roku działalnością. 

Wszelkie informacje dostępne są na stronie:

http://www.uw.olsztyn.pl

lub w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego  Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, pod numerami telefonów:

89 52 32 588
89 52 32 609
89 52 32 677
89 52 32 401

Terminy składania poszczególnych sprawozdań z danymi za rok 2018  są następujące:

Mz-06  (sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach) raz w roku do 30 września 2019 r. z danymi za rok szkolny 2018/2019                                                                              

Mz-11 (sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej)  raz w roku do 29.03.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-13  (roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc) raz w roku do 16.02.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-14 (roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej) raz w roku do 1.03.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-15 (sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych) raz w roku do 28.02.2019 r. z danymi za rok  2018

Mz-19 (sprawozdanie z działalności zespołu /oddziału leczenia środowiskowego/ domowego) raz w roku do 15.02.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-24 (roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonywanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej)  raz w roku do 15.02.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-30 (sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej) raz w roku do 15.02.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-88 (sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej) raz w roku do 1.03.2019 r. z danymi za rok 2018

Mz-89 (sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej) raz w roku do 1.03.2019 r. z danymi za rok 2018