rodo m Koleżanki, Koledzy,

uprzejmie informujemy, iż Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie podjęła inicjatywę opracowania wzorów dokumentacji związanej z dostosowaniem działalności leczniczej

prowadzonej przez lekarzy i lekarzy dentystów w formie praktyki zawodowej do wymogów wchodzących w życie przepisów regulujących ochronę danych osobowych, w tym RODO.
Wzory dokumentacji zostaną udostępnione do wykorzystania członkom WMIL w wersji edytowalnej, tak aby każdy mógł dostosować je do swoich potrzeb.
Planujemy również organizację kolejnego szkolenia z tego zakresu, obejmującego praktyczne aspekty wdrożenia RODO i pozostałych przepisów dot. ochrony danych osobowych w praktykach lekarskich.
Wkrótce prześlemy dalsze szczegółowe informacje, niemniej jednak musimy podkreślić, iż terminarz przekazywania materiałów, będzie uzależniony od prac polskiego prawodawcy, w tym od terminu uchwalenia nowej ustawy o ochronie danych osobowych i opracowania kodeksów branżowych, niezbędnych do prawidłowego ustalenia wzorów dokumentacji.

Z poważaniem,
Lek. dent. Anna Lella
Prezes ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej