sdzju

Koleżanki Koledzy,
Przypominam koleżankom i kolegom iż w 20 marca kolejny raz będziemy obchodzić Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej (World Oral Health Day, WOHD) ustanowiony przez Światową Federację Dentystyczną FDI .
FDI zachęca wszystkich członków by wykorzystali okazję, którą daje to święto w celu zwiększenia świadomości społeczeństwa na temat zdrowia jamy ustnej oraz wpływu chorób jamy ustnej na zdrowie ogólne i jakość życia.
Użytecznym narzędziem pomocnym w zrozumieniu zagrożeń wynikających z zaniedbań zdrowotnych jest wydana specjalnie przez FDI na okazję ŚDZJU broszura dla pacjentów i przewodnik. Materiały w polskiej edycji dostępne do pobrania i wykorzystania.
Tego DNIA są organizowane liczne wydarzenia, jak spotkania prasowe, konferencje (m.in. w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej), przeglądy stomatologiczne, akcje studentów w centach handlowych i wiele innych. Każdy może oczywiście wykazać się własną inwencją.

Mam nadzieję, że ustanowiony przez FDI ŚDZJU będzie nam i naszym podopiecznym pomocny. Liczę na Waszą aktywność i pojęcie starań zmierzających do poprawy edukacji prozdrowotnej, podniesienia świadomości przeciętnego Polaka.

Łączę pozdrowienia
Przewodnicząca Komisji Stomatologicznej WMIL
lek. stom. Katarzyna Żółkiewicz-Kabać


MATERIAŁY DO POBRANIA:

Plakat ŚDZJU >>pobierz>>

Broszura dla pacjenta >>pobierz>>

ŚDZJU przewodnik >>pobierz>>

Program konferencji naukowo-prasowej w NIL >>pobierz>>