zlwim m KOMUNIKAT KAPITUŁY ODZNACZENIA

lista odznaczonych

 Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,

Uprzejmie informujemy, że zbliża się XV edycja nadania Odznaczeń "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur", które będą wręczone na Okręgowym Sprawozdawczo-Wyborczym Zjeździe Lekarzy w dniu 10 marca 2018 r.
Pragniemy poinformować, że Kapituła ustaliła, iż termin składania wniosków o nadanie Odznaczenia i listów promocyjnych minie z dniem 16 lutego 2018 roku.

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania kandydatów (druk zgłoszenia *.doc).

Kanclerz Kapituły
Lek. dent. Leszek Dudziński