gus m OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY W 2017 R.


Uprzejmie przypominamy o obowiązku złożenia sprawozdań statystycznych za rok 2016.
Terminy składania poszczególnych sprawozdań za rok 2016 są następujące:

MZ-11 (roczne sprawozdanie o działalności i pracujących w podstawowej, ambulatoryjnej opiece zdrowotnej; w formie elektronicznej) do 30.03.2017 r.
MZ-13 (roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc; w formie elektronicznej) do 15.02.2017 r.
MZ-14 (roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno ?wenerologicznej; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
MZ-15 (roczne sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych substancji psychoaktywnych; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
MZ-19 (roczne sprawozdanie z działalności zespołu /oddziału leczenia środowiskowego/ domowego; w formie elektronicznej) do  5.02.2017 r.
MZ-24 (roczne sprawozdanie o przerwaniach ciąży wykonywanych w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej; w formie elektronicznej) do 15.02.2017 r.
MZ-30 (sprawozdanie podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie psychiatrycznej opieki stacjonarnej; w formie elektronicznej) do 31.01.2017 r.
MZ-88 (roczne sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
MZ-89 (roczne sprawozdanie o specjalistach zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą; w formie elektronicznej) do 28.02.2017 r.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie:

Wszelkie informacje dostępne są na stronie >>link>>
lub w Wydziale Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie