informacja m 

GRANTY DLA TOWARZYSTW NAUKOWYCH

Realizując uchwałę Okręgowego Sprawozdawczo - Wyborczego Zjazdu Lekarzy Nr 17 z dnia 5.11.2005 Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie od kilku lat oferuje swoim członkom pomoc w realizacji ustawowego obowiązku kształcenia ustawicznego poprzez organizację szkoleń. Ponadto towarzystwa naukowe, które organizują szkolenia w siedzibie Izby są zwolnione z opłat za salę wykładowa, korzystają nieodpłatnie ze sprzętu multimedialnego, mogą również wystąpić o "grant naukowy".
W związku z planowanym przydzieleniem środków finansowych z budżetu Izby na dofinansowanie szkoleń organizowanych przez towarzystwa naukowe z terenu działania Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie, zwracam się z prośbą o zgłaszanie przez zainteresowane towarzystwa naukowe wniosków na dofinansowanie szkoleń najpóźniej do dnia 15.02.2019 r. Komisja Kształcenia może przyznać granty w wysokości do 2500 zł każdy.

Szczegółowe warunki przyznawania grantów w dołączonym regulaminie.
Ze względu na duże zainteresowanie pozyskaniem ww. środków prosimy o jak najszybsze składanie wniosków.

Z poważaniem
Lek. Piotr Siwik
Przewodniczący Komisji Kształcenia ORL


Regulamin przyznawania grantów (pdf)

Wniosek o dofinansowanie szkolenia (doc)