Komunikat - nowe oznakowanie dokumentacji medycznej

 
   Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. o dokumentacji medycznej (Dz. U. Nr 252, poz. 1697) wymaga, aby zarówno w dokumentacji indywidualnej pacjenta,  jak i dokumentacji zbiorczej znajdowało się m.in. oznaczenie danego podmiotu leczniczego.
 
Oznaczenie to powinno zawierać:

I. w przypadku niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej (podmiotów leczniczych):

a) nazwę podmiotu,
 
b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
 
c) kod resortowy, stanowiący I część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych (7-ZNAKOWY NUMER KSIĘGI REJESTROWEJ ZAKAŁDU),
 
d) nazwę jednostki organizacyjnej oraz jej kod resortowy stanowiący V część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych,
 
e) nazwę komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych, oraz jej kod resortowy.
 

II. w przypadku indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych lub grupowych praktyk lekarskich:

a) nazwę podmiotu,
 
b) adres podmiotu, wraz z numerem telefonu,
 
c) numer wpisu do rejestru prowadzonego przez okręgową izbę lekarską - w przypadku indywidualnej praktyki lekarskiej, indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej i grupowej praktyki lekarskiej.
 
 Jednocześnie informujemy, iż nie ulegają zmianie dane dotychczasowe oznaczenia podmiotu obowiązujące na drukach recept.
 
 
 
Prezydium ORL Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej