W związku z zagrożeniem epidemicznym na podstawie Zarządzenia Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej  Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie z dnia 13 marca 2020r. oraz Zarządzenia Przewodniczącego Okręgowego Sądu Lekarskiego Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej  w Olsztynie z dnia 13 marca 2020r. w dniach od 13 marca 2020r. do 31 marca 2020r. wszystkie przesłuchania, posiedzenia oraz rozprawy zostały odroczone. O nowych terminach strony zostaną powiadomione z urzędu drogą elektroniczną, telefoniczną lub drogą pocztową.

OKRĘGOWY RZECZNIK ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAWODOWEJ 

VIII KADENCJI (2018-2022):


Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej:

lek. Mirosława Kozłowska

Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
 
dr n. med. Małgorzata Muzolf - I zastępca
lek. dent. Leszek Czapliński - II zastępca
lek. Jarosław Abramczyk
lek. Kazimierz Barwiński
lek. Marek Bieniecki
lek. Adam Bok
lek. Otylia Borzuchowska
lek. Wojciech Broszkiewicz
dr n. med. Jan Bykowski
lek. dent. Małgorzata Eliszewska
lek. Anetta Graczykowska
lek. dent. Eugeniusz Grygoruk
lek. Patryk Jancewicz
lek. Jerzy Komarzewski
dr hab. n. med. Magdalena Krajewska-Włodarczyk
lek. Piotr Kulpaka
lek. dent. Regina Łukaszewicz
lek. Jan Łukaszuk
lek. Danuta Markowska
lek. Ewa Miłosz
lek. Joanna Misiewicz
lek. Danuta Orłowska-Kołtun
lek. Danuta Osmolińska-Topolska
dr n. med. Agnieszka Owczarczyk-Saczonek
lek. Rafał Patalon
dr n. med. Brygida Piotrowska-Wróbel
lek. dent. Edyta Pulińska
lek. Jadwiga Reutt
lek. Ewa Sankowska
lek. Joanna Szymankiewicz-Czużdaniuk
lek. Sławomir Szymański
lek. Mateusz Tyllo
lek. Halina Walas