Pragniemy Państwu przedstawić ofertę pożyczki z której można skorzystać za pośrednictwem Izby Lekarskiej (§10 Uchwały Nr 149/2016/VII ORL WMIL w Olsztynie z dnia 15 czerwca 2016 r):

- Maksymalna wysokość pożyczki 5000zł;
- Spłata w okresie nie dłuższym niż 24 miesiące;
- Oprocentowanie wynosi 1,5% w stosunku rocznym;
- Należne odsetki płatne jednorazowo w miesiącu następnym po otrzymaniu pożyczki;
- Pożyczka przyznawana jest nie częściej niż raz na 3 lata, licząc od dnia całkowitej spłaty poprzedniej pożyczki;
- Zabezpieczenie spłaty pożyczki: dwóch poręczycieli ze środowiska lekarskiego;

Warunkiem przyznania pożyczki jest niezaleganie w opłacaniu składki członkowskiej.


 Załącznik - druk wniosku >>pobierz>>