Konkurs Fotograficzny


W Klubie Lekarza w Łodzi przy ul. Czerwonej 3 odbędzie się w październiku, tradycyjnie jak co roku, powakacyjna Ogólnopolska Wystawa Fotograficzna Lekarzy tym razem pod hasłem - "Światło, barwa, cisza" - realizację tego tematu pozostawiamy inwencji oraz wyobraźni lekarzy i lekarzy dentystów, chcących wziąć udział w Wystawie.
Tegorocznej edycji Wystawy, podobnie jak poprzednim, towarzyszył będzie konkurs, w którym prace oceni jury złożone z profesjonalistów. Do udziału w Wystawie i Konkursie Fotograficznym zapraszamy Koleżanki i Kolegów nie tylko z łódzkiej OIL, ale ze wszystkich okręgowych izb w Polsce.
Zapraszamy do przesyłania fotografii drogą elektroniczną, lub na nośnikach danych. Pozostawiamy też możliwość dostarczania zdjęć w wersji papierowej.
Termin dostarczania fotografii upływa 8 października br.
Wernisaż Wystawy, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki Konkursu Fotograficznego odbędzie się 21 października 2018 roku (niedziela) o godz. 17. Wystawa potrwa do 26 października br.
Prosimy o zapoznanie się z regulaminem, który określa warunki przystąpienia do Konkursu Fotograficznego:


Regulamin Konkursu
1. Organizatorem imprezy jest Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi.
2. Impreza ma charakter ogólnopolski.
3. W konkursie mogą wziąć udział lekarze i lekarze dentyści z całej Polski, zapraszamy także lekarzy praktykujących za granicą.
4. Udział w konkursie jest bezpłatny.
5. Przyjmujemy zdjęcia przesłane:
drogą elektroniczną na adres mailowy: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. na nośnikach danych oraz w wersji papierowej na adres: Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi, ul. Czerwona 3, 93-005 Łódź, z dopiskiem "Konkurs Fotograficzny"
dostarczone osobiście do Biura OIL w Łodzi.
6. Każdy uczestnik Konkursu może dostarczyć maksymalnie 8 zdjęć.
7. Fotografie mogą być wykonane w dowolnej technice.
8. Przyjmujemy zdjęcia w formacie JPG. Maksymalny wymiar fotografii to 7087 pikseli dłuższego boku. Minimalna wielkość zdjęć w wersji papierowej to 20 cm x 30 cm, a wielkość maksymalna - 30 cm x 45 cm.
9. Organizator zapewnia sobie możliwość wyłączenia z Konkursu zdjęć o niskiej jakości.
10. Do zgłoszonych fotografii prosimy dołączyć następujące informacje: imię i nazwisko, specjalizację i miejscowość zamieszkania Autora, a także ewentualnie tytuły cyklów lub poszczególnych fotografii.
11. Przystąpienie do Konkursu jest ze strony autorów jednoznaczne z oświadczeniem, iż fotografie zostały wykonane osobiście i są jedynymi właścicielami praw autorskich do zgłoszonych prac.
12. Fotografie oceni profesjonalne jury, a werdykt zostanie ogłoszony na wernisażu Ogólnopolskiej Wystawy Fotograficzne Lekarzy w dniu 21 października 2018 roku.
13. Zwycięzca Konkursu otrzyma medal "Złoty Obiektyw" oraz nagrodę pieniężną. Drugie i trzecie miejsce uhonorowane zostanie medalami Srebrnym i Brązowym Obiektywem, a wyróżnieni otrzymają dyplomy.
14. Organizator zapewnia sobie możliwość nieodpłatnego wykorzystania zdjęć w materiałach promujących Ogólnopolską Wystawę Fotograficzną Lekarzy w biuletynie OIL "Panaceum" oraz na stronie internetowej.
15. Przystąpienie do konkursu uniemożliwi brak zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1).
16. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją przez autorów zdjęć powyższego regulaminu.


Kontakt:
Iwona Szelewa
Sekretariat Okręgowej Izby Lekarskiej,
tel. (0 42) 683 17 01

Załącznik nr 1
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych uczestnika Konkursu Fotograficznego pod hasłem "Światło, barwa, cisza" organizowanego przez Komisję Kultury Okręgowej Izby lekarskiej w Łodzi, ul. Czerwona 3, w dniu 21 października 2018 roku
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
imienia, nazwiska - ............................  przez Okręgowa Izbę Lekarską w Łodzi. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie. Podającym dane przysługuje prawo do wglądu i poprawiania swoich danych. Administratorem danych osobowych jest Okręgowa Izba Lekarska z siedzibą przy ul. Czerwonej 3 w Łodzi. Administrator zapewnia ochronę podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażone zgody.
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojego wizerunku w przypadku wyłonienia jako Laureata bądź w przypadku otrzymania wyróżnienia w Konkursie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631 z późn. zm).
Niniejsza zgoda dotyczy w szczególności wykorzystania wizerunku poprzez zamieszczenie fotografii, danych osobowych w zakresie imienia, nazwiska oraz miejsca zamieszkania (miasto) uczestnika Konkursu w publikacjach i na stronie internetowej OIL w Łodzi. Niniejsza zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.
Oświadczam, że właścicielem wszelkich praw do oddanych prac jest uczestnik konkursu zgodnie z regulaminem konkursu.
Akceptuję regulamin konkursu.

.........................................
Data i czytelny podpis uczestnika

  


XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w szachach

>>>więcej>>>


Przewodniczący Komisji Kultury ORL w Lublinie zaprasza na:

- III Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Literackim "Lekarze Dzieciom" i

- VIII Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym Lekarzy i Studentów Medycyny.

Wszystkie informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie Komisji Kultury Lubelskiej Izby Lekarskiej:

http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-poetycko-literacki/konkurs-poetycko-literacki-2018/

http://kultura.oil.lublin.pl/category/konkurs-fotograficzny/konkurs-2018/

 


Komisja ds. Kultury , Sportu i Rekreacji
Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu
zaprasza na: 

XXI Mistrzostwa Polski Lekarzy w Półmaratonie w Gnieźnie, 16.9.2018 r.
Zapisy: www.bieglechitow.pl/strona/zapisy.html
21 .Mistrzostwa Polski Lekarzy w Biegu na 15 km w Bukówcu Górnym, 23.9.2018 r.
Zapisy: www.biegsokola.com/zgloszenia

 

XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Maratonie w Poznaniu
14.10.2018 r.
Zapisy: www.marathon.poznan.pl