KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ


Na posiedzeniu 15 marca 2017r. okręgowa komisja wyborcza ustaliła "ostateczne" listy członków rejonów wyborczych oraz liczbę mandatów dla delegatów, którzy powinni być wybrani w danym rejonie wyborczym, które publikujemy poniżej. Listy członków oraz liczba mandatów nie ulegną zmianie w okresie kadencji poza skreśleniem z listy członków w szczególnych wypadkach.
Do 24 maja 2017r. okręgowa komisja wyborcza będzie przyjmowała zgłoszenia kandydatów na delegatów na okręgowy zjazd lekarzy. Przypominamy, iż w wyborach w rejonach wyborczych, kandydata może zgłosić członek danego rejonu wyborczego. Członek zgromadzenia wyborczego - rejonu wyborczego, może zgłosić własną kandydaturę. Zgłoszenia należy dokonać na druku, który został opublikowany w biuletynie lub pobranym ze strony internetowej izby i przekazanie go do okręgowej komisji wyborczej Warmińsko -Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie.
Przypominamy o konieczności wpisania do zgłoszenia nazwiska i imienia oraz tytułu zawodowego kandydata, jego numeru prawa wykonywania zawodu, oznaczenia rejonu wyborczego, nazwiska i imienia numeru prawa wykonywania zawodu i podpisu zgłaszającego oraz podpisania oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie i oświadczenia o niekaralności.
Zgłoszenia można dokonać dostarczając do sekretariatu izby prawidłowo wypełnione zgłoszenie lub drogą korespondencyjną na adres Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie ul. Żołnierska 16 C, 10-561 Olsztyn lub drogą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . O przyjęciu zgłoszenia poza warunkami formalnymi o których wyżej, decyduje data nadania przesyłki lub dzień i godzina złożenia zgłoszenia.
Kandydatów na delegata, którzy wnioskują o zamieszczenie, wyłącznie na stronie internetowej izby lekarskiej, informacji dotyczących działalności zawodowej i samorządowej prosimy o wypełnienie ankiety której wzór zamieszczamy razem z drukiem zgłoszenia.
Komisja wyborcza po sporządzeniu w porządku alfabetycznym listy kandydatów w danym rejonie wyborczym, po 10 maja 2017r. przeprowadzi konsultacje z dotychczasowymi delegatami oraz innymi członkami rejonu wyborczego celem ustalenia terminu i miejsca zgromadzenia wyborczego rejonu.

lek. dent. Artur Gołębiowski
Przewodniczący OKW


KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA DELEGATA NA OKRĘGOWY ZJAZD LEKARZY