ustawa mZmiany w ustawie o działalności leczniczej

Szanowni Państwo,
przedstawiamy najważniejsze z punktu widzenia lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących praktyki zawodowe zmiany wprowadzone ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 960).

Więcej…

 

 nil mLeszek Dudziński Wiceprezesem Naczelnej Rady Lekarskiej
W dniu 2 września 2016 roku Naczelna Rada Lekarska wybrała lekarza dentystę Leszka Dudzińskiego na stanowisko Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej

 

13 nkzl 

Stanowiska i apele Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy

 

ero m Anna Lella Prezydentem ERO-FDI

Więcej…

 

informacja mOKRĘGOWY  ZJAZD  LEKARZY
5 MARCA 2016r

Apele i stanowiska zjazdowe (pdf)

 

zlwim mLista lekarzy i lekarzy dentystów, którym nadano

   Odznaczenie "Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"

Więcej…

 

gus m OBOWIĄZEK STATYSTYCZNY W 2016 R.


Więcej…

 

paom m Koleżanki, Koledzy,
Z radością informujemy, że w najnowszym Komunikacie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącym liczby punktów przyznawanych za publikację w czasopismach nasze wydawnictwo Polish Annals of Medicine uzyskało 14 punktów na 15 możliwych !!!
Gratulujemy Redaktorowi Naczelnemu PAOM Prof. dr hab. n. med. Ireneuszowi Kowalskiemu oraz całemu zespołowi redakcyjnemu.
Zapraszamy do publikowania prac naukowych w naszym wydawnictwie Polish Annals of Medicine.

Marek Zabłocki
Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej

 

mz mUprzejmie informuję, iż 23 grudnia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2015 r., poz. 2069), które zastępuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r.

Więcej…

 

oc lekarzy_mKomisja Ubezpieczeń Lekarzy Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej rekomenduje na rok 2016 ofertę Ubezpieczeń OC złożoną przez TU Inter Polska S.A. Oferta skalkulowana jest w cenie oferty z roku 2015 z możliwością zwiększenia sumy ubezpieczenia. Proponujemy zapoznanie się z ofertą ubezpieczeń pakietowych. Lekarzy pracujących na kontraktach informujemy o możliwości zabezpieczenia dochodów na wypadek czasowej niezdolności do pracy. 

Więcej…

 

informacja m KURS ZDROWIE PUBLICZNE Nr 05-730/3-42-042-2016
REKRUTACJA ZAMKNIĘTA 

Więcej…

 

giodo m Obowiązek upoważnienia osób świadczących pracę w podmiotach wykonujących działalność leczniczą do przetwarzania danych osobowych

Więcej…

 

informacja m Komunikat dotyczący ofert składanych lekarzom przez podmioty gospodarcze

Więcej…

 

informacja m Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska przypomina Kolegom pracującym w poz nie posiadającym specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej o aktualnie obowiązujących aktach prawnych regulujących możliwość pracy w podstawowej opiece zdrowotnej  i tworzenia listy aktywnej.

Więcej…

 

informacja m Okręgowe zjazdy lekarskie

 

Więcej…

 

odpady medyczne INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKAŹNYCH ODPADÓW MEDYCZNYCH

Więcej…

 

informacja m "Profilaktyka poekspozycyjna po narażeniu na zakażenie VIH, HBV, HCV"

Umowa poekspozycyjna (instytucje)

Umowa poekspozycyjna (idywidualna)

 

administracja podatkowa_m Komunikat na temat kas fiskalnych

Więcej…

 

 giodo m KOMUNIKAT DOT. SZKOLEŃ Z "CERTYFIKATEM GIODO"

Szanowni Państwo,
w związku z docierającymi do WMIL w Olsztynie sygnałami dotyczącymi działalności firm, oferujących rzekomo "obowiązkowe" szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych, których ukończenie potwierdzane jest certyfikatem GIODO, prosimy o zapoznanie się z komunikatem ze strony Generalnego Inspektora Danych Osobowych: GIODO NIE WYDAJE CERTYFIKATÓW

Więcej…

 
informacja mR E C E P T Y

Więcej…

 

inter m Inter Kontrakt - świadczenie dzienne podczas niezdolności do pracy

Więcej…

 

informacja mWiceprezes Anna Lella prezydentem-elektem
ERO-FDI

Z dumą informujemy, że nasza koleżanka lek. dent. Anna Lella została mianowana prezydentem-elektem Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (ERO-FDI).

Więcej…