nfz m Z dniem 1 września weszło w życie Zarządzenie Nr 115/2019/DSOZ Prezesa NFZ z 30.08.2019 r, umożliwiające zwiększenie stawki kapitacyjnej.

Więcej…

 

informacja m Koleżanki, Koledzy,

Zapraszam do udziału w szkoleniach na temat "e-Recepty", które odbędą się w dwóch terminach:
- w środę 2 października br. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej "Domu Lekarza", Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska w Olsztynie,
ul. Żołnierska 16 C
- w środę 9 października br. o godz. 15.00 w Sali konferencyjnej "Pro-Medica" w Ełku Sp. z o.o., ul. Baranki 24.

Więcej…

 

nfz m Zgodnie z § 2 rozporządzenia MZ z dnia 11 lipca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, świadczeniodawcy realizujący zawartą z NFZ umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zobowiązani są poinformować Dyrektora właściwego Oddziału NFZ o osobach upoważnionych do reprezentowania świadczeniodawcy przed Funduszem, w tym w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA u.ś.o.z. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

 

csioz m  Szanowni Państwo,

Przypominamy iż zgodnie z przepisami prawa (Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia Dz. U. 2011 Nr 113 poz. 657) od stycznia 2020 roku w obiegu mogą pozostać tylko recepty w postaci elektronicznej tzw. e-recepty.

Więcej…

 

kurs zp_m Koleżanki, Koledzy

Uprzejmie informujemy, że Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska jest organizatorem kursu specjalizacyjnego "ZDROWIE  PUBLICZNE" (05-730/3-42-133-2019).

Więcej…

 

historia m IV SPOTKANIA MEDYKÓW Z HISTORIĄ 

"Początki rozwoju specjalizacji lekarskich na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej"


Więcej…

 

kleszcz mUgryzienie kleszcza. Co robić? (ulotka do pobrania)

 

 Przywrócenie możliwości raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć w trybie cotygodniowym - wzór wniosku

W związku z wchodzącymi od 1 lipca 2019 roku nowymi przepisami dotyczącymi harmonogramu przyjęć - informacje na stronie www.nil.org.pl - zamieszczamy opracowany przez NIL wzór wniosku o przywrócenie możliwości raportowania pierwszego wolnego terminu przyjęć w trybie cotygodniowym.

 

uwaga m Koleżanki i koledzy,

Od 4 maja 2019 roku udostępnienie dokumentacji medycznej pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu będzie bezpłatne.

Więcej…

 

wmum m Programy Polityki Zdrowotnej:

1. Program Polityki Zdrowotnej na lata 2018-2021 w zakresie zapobiegania rozwojowi próchnicy u dzieci i młodzieży z terenu województwa warmińsko-mazurskiego >>link>>
2. Program Polityki Zdrowotnej dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2019-2022 w zakresie profilaktyki i wykrywania zaburzeń lękowych >>link>>

 

recepta m RECEPTY

W dniu 18 kwietnia 2019 r. w Dzienniku Ustaw ogłoszono rozporządzenia zmieniające rozporządzenie w sprawie recept, która przedłuża możliwość stosowania dotychczasowych druków o kolejny rok, tj. do dnia 17 kwietnia 2020 r.

 

choroby zakazne

Więcej…

 

zlwim m

Lista lekarzy i lekarzy dentystów, którym nadano
Odznaczenie"Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur"

 

 

 

informacja m Okręgowe zjazdy lekarskie

 

Więcej…